Reflexions d un Sabadellenc


  Lad

  Mai m'ha cridat la atenció ser més adult
  ***
  Els diners no proporcionen la felicitat eterna
  ***
  La Infelicitat apareix, quan es vol donar forma a la felicitat
  ***
  La Corrupció política és un reflexe de la fragilitat humana.
  ***
  La ciència mateixa nega a la mateixa ciència.
  ***
  No light, no life
  ***
  L'ensenyança no precisa d'innovacions pedagògiques. Precisa vocacions.
  ***
  Qui aprèn de tothom, serà un savi.
  ***
  La llibertat absoluta és una utopia que utilitzen molts col·lectius per als seus fins.
  ***
  Jutjar temps pretèrits amb la mentalitat moderna, és de molt mala educació
  *** 
  Lo pitjor no és el que ens diuen els Mitjans de Comunicació, sino el QUE NO ens volen DIR !
  ***


  La paraula Progrés, no s'hauria d'utilitzar per imposar les idees d'uns quants , ni és obligatòria.
  *** 
  Massa Tolerància, genera Intolerància
  ***
  La Democràcia no ha servit per superar la corrupció dels qui governen.
  ***
  Ja no queden mitjans d'Informació. Ara només hi ha mitjans de difusió.
  ***
  Llegir et pot fer més culte. Ò no.
  ***
  La mala sort no existeix.
  ***
  De vegades sembla que la ciència resolgui problemes banals per generar grans conflictes

  ***
  La Demagògia només és possible per l'existència de la ignorància i la mala fe.          

  *** 
  Les bones paraules i la bona educació no són sempre garantia de Democràcia ni de respecte als demés.
  ***


   No només de la ciència viu l'home.
  *** 
  La Ciència i la Tecnologia estan molt vinculades amb l'economia

  ***